industrial gas installations
przemysłowe instalacje gazowe
click to zoom:
Filtry stosuje się do oczyszczania gazu z zanieczyszczeń stałych. Filtr składa się z korpusu, pokrywy, wkładu filtracyjnego wraz z uszczelnieniem oraz z króćca wejściowego i wyjściowego. Zanieczyszczenia są oddzielane z gazu w trakcie przepływu przez wkład z włókniny wiskozowej umieszczonej pomiędzy dwiema siatkami stalowymi ukształtowanymi tak, aby zapewnić maksymalną powierzchnię filtracyjną. Konstrukcje produkowanych filtrów opracowane są na podstawie WARUNKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO - URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE oraz wg NORMY ZAKŁADOWEJ ZN-G-3242:2003 "Filtry-wymagania i badania"

Jakość i bezpieczeństwo pracy poparte są obliczeniami wytrzymałościowymi wykonanymi
wg WUDT-UC-WO-O/00:10.2003.
o firmie   |    zakres usług   |    realizacje   |    certyfikaty   |    kontakt