industrial gas installations
przemysłowe instalacje gazowe
click to zoom:
Projektujemy kontenerowe nawanialnie wtryskowe oraz kontaktowe. Zbiornik nawa nialni służy do magazynowania nawaniacza - THT, którym nawaniany jest gaz. W skład wyposażenia typowej nawanialni kontaktowej wchodzą następujące elementy:

- zbiornik roboczy z płynowskazem i króćcami do uzupełniania zapasu THT
- filtr z węglem aktywowanym zapobiegający przedostaniu się oparów czynnika
  nawaniającego do atmosfery w trakcie uzupełniania zapasu
- wanna zabezpieczająca przed przedostaniem się nawaniacza do podłoża
  w razie awaryjnego wycieku z instalacji.

Wolnostojące stacje nawaniania typu kontaktowego mogą być dostosowane do podłączenia do istniejącej na gazociągu przepustnicy spiętrzającej lub dostarczane wraz z przepustnicą i fragmentem gazociągu przechodzącym przez wnętrze obudowy kontenerowej. Regulacja stopnia nawonienia gazu odbywa się poprzez wywołanie przepustnicą określonej różnicy ciśnień pomiędzy przewodami nawa- niającymi. Wtryskowe stacje nawaniania wyposażone są w systemem nawaniania komputer owego i proporcjonalnego do przepustowości przepływającego gazu.

Urządzenie składa się z panelu przeznaczonego do zainstalowania w strefie niebezpiecznej i elektronicznej jednostki sterującej - do zainstalowania w strefie niezagrożonej wybuchem, połączonych przewodami elektrycznymi, zbiornika nawani acza wraz z osprzętem wykonanego ze stali kwasoodpornej oraz wanny również ze stali kwasoodpornej.

System gwarantuje dozowanie utrzymujące stały poziom koncentracji środka nawaniającego, jaki wymagany jest przy każdej wartości przepustowości gazu przepływającego przez stację, także gdy wartości te są krańcowo zmienne i krańcowo niskie.
o firmie   |    zakres usług   |    realizacje   |    certyfikaty   |    kontakt